برنامه های اقتصادی دولت حسن روحانی منتشر شد

15 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اصول برنامه های اقتصادی دولت حسن روحانی منتشر شد. در زمینه هدف های راهبردی اين برنامه، بر کاهش تورم و مهار بیکاری تاکید شده است. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز به بعد از اصلاح بازار ارز موکول شده است. گزارش از وفا آذربهاری.