برخوردهای خشن با دستفروشان

22 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا موافق برخورد با دستفروشان هستید؟ اگر بله، شیوه برخورد چگونه باید باشد؟ دلیل برخوردهای خشن با دستفروشان چیست؟