برخورد شهرداری با دستفروشان

24 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا موافق برخورد با دستفروشان هستید؟ اگر بله، شیوه برخورد چگونه باید باشد؟ دلیل برخوردهای خشن ماموران شهرداری با دستفروشان چیست؟