برخورد مردم با بحران

04 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به نظر شما چرا در ساعتهای بعد از حادثه ساختمان پلاسکو مردم صحنه را ترک نمی کردند تا راه برای امدادگران باز شود؟ چرا وقتی آتش سوزی شروع شده بود، ساکنان ساختمان آن را ترک نکردند؟ پیشگیری از بحران های این چنینی شامل چه چیزهایی می شود؟