برخورد همراهان وزیر کشور با دانشجویان در دانشگاه آزاد بجنورد

17 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت در پی حضور وزیر کشور ایران در این دانشگاه با در دست گرفتن تعدادی پلاکارد دست به تجمع زدند. این تجمع با برخورد شدید نیروهای انتظامی و همراهان وزیر کشور با این دانشجویان همراه بود.