برخورد با مهمانی‌های جوانان در ایران

04 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

همزمان با شب یلدا در ایران، نیروی انتظامی تهران از بازداشت ۲۳۰ پسر و دختر در دو مهمانی خبر داد. نیروی انتظامی اتهام این جوانان را رقصیدن در مهمانی «مختلط» و نوشیدن مشروبات الکلی عنوان کرده است. به نظر شما آیا ورود نیروی انتظامی به حریم خصوصی شهروندان و برخورد با مهمانی‌ها قانونی است؟