برخورد امنیتی با فضای مجازی

20 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل برخورد امنیتی با فعالان فضای مجازی چیست؟ چرا نهادهای قضایی و امنیتی ایران در مقابل تخلفات مشهود و مشهور دیگر وارد عمل نمی‌شوند؟