برجام یک ساله شد

24 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکسال پیش، در ۱۴ ژوئیه ایران و کشورهای پنج بعلاوه یک به یک توافق نهایی برای حل پرونده هسته ای ایران به نتیجه رسیدند و در مقابل اقداماتی از سوی جمهوری اسلامی ایران، کشورهای غربی پذیرفتند که تحریم های فراگیر علیه ایران را بردارند برجام بر زندگی شما چه تاثیری داشته؟