اسکاتلند به جدایی از بریتانیا «نه» گفت

28 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در یک همه پرسی تاریخی اکثریت مردم اسکاتلند به ادامه اتحاد ۳۰۷ ساله خود با بریتانیا رای دادند. دیوید کامرون ، نخست وزیر بریتانیا پس از اعلام نتایج همه پرسی گفت ، بریتانیا ، اکنون ، به اسکاتلند اختیارات داخلی وقدرت بیشتری می دهد.