چرا هواپیماهای بریتیش ایرویز به ایران پرواز نمی کردند

12 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت هواپیمائی بریتیش ایرویز پروازهای مستقیم خود از لندن به تهران را پس از وقفه ای چهارساله با هواپیمائی که قرار است تا ساعاتی دیگر در فرودگاه بین المللی تهران به زمین بنشیند، از سر گرفت. جزئیات بیشتر از گزارش افشار سیگارچی