دیوارنگاری‌های یک زن بریتانیایی برای توجه به زنان به حاشیه رفته

21 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

یک هنرمند دیوار نگارِ بریتانیایی غنایی تبار، با کشیدن سری نقاشی های بزرگ از زنان سیاهپوست می خواهد چهره مثبتی از زندگی افرادی که به حاشیه رانده شده اند را به تصویر بکشد.