ماهواره زباله جمع کن

18 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بریتانیا این هفته ماهواره ای را که برای مقابله با مشکل رو به رشد زباله های فضایی طراحی و ساخته شده است به فضا پرتاب کرد. دانشمندان هشدار می دهند در صورت عدم جمع آوری این زباله های فضایی آن ها با ماهواره های موجود در مدار زمین برخود کرده و آن ها را از کار خواهند انداخت.