الیزابت دوم ملکه بریتانیا عنوان جدیدی خواهد گرفت

07 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

الیزابت دوم ملکه بریتانیا، به زودی عنوانی جدید خواهد گرفت. وی در مقایسه با پیشینیان خود، طولانی ترین زمان را در این مقام تشریفانی سپری کرده است. نگاهی مختصر داریم به زندگی ملکه ۸۹ ساله بریتانیا.