نگرانی نخست وزیر بریتانیا برای خروج از اروپا: بانک های مان درآمد از دست می دهند

25 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزير بريتانيا می گويد خروج از اتحاديه اروپا ممکن است به رکود اقتصاد بريتانيا منجر شود.کامرون هشدار داده که بر اساس تخمينِ خزانه داری بريتانيا،صندوق بين المللی پول،بانک انگلستان و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با خروج از اتحاديه اروپا ممکن است حدود۴۳۰۰ پوند از درآمد سالانه خود را از دست بدهند.