"ترزا می" نخست وزیر بریتانیا و بوریس جانسون وزیر خارجه شد

24 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا، اعضای اصلی کابینه اش را معرفی کرد. در این کابینه یک زن برای نخستین بار رئیس دیوان عالی قضائی و وزیر دادگستری شد و بوریس جانسون قهرمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم به مقام وزیر خارجه رسید. [[PKG]]