آیا روسیه به دنبال مسموم کردن دیگران در بریتانیاست؟

14 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساجد جاوید، وزیر کشور بریتانیا، می گوید، ماده سمی که یک زن و مرد ۴۵ ساله بریتانیایی را مسموم کرده است، مشابه همان ماده سمی است که برای مسموم کردن جاسوس پیشین روسیه و دخترش، از آن استفاده شده بود.