آیا روسیه به دنبال مسموم کردن دیگران در بریتانیاست؟

05 ژوئیه 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ساجد جاوید، وزیر کشور بریتانیا، می گوید، ماده سمی که یک زن و مرد ۴۵ ساله بریتانیایی را مسموم کرده است، مشابه همان ماده سمی است که برای مسموم کردن جاسوس پیشین روسیه و دخترش، از آن استفاده شده بود.