امیدواری بریتانیا به پیوستن به پیمان همکاری دو سوی اقیانوس آرام بعد از قطعی شدن برگزیت

20 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر کسی پوشيده نيست که بريتانيا در آستانۀ جدايی از اتحاديه اروپا اميدوار است روزی به جمع کشورهای عضو پيمان همکاری دو سوی اقيانوس آرام يا توافق تجارت آزاد بپيوندد. توافقی که هم اکنون در ميان ۱۱ کشور حوزۀ اقيانوس آرام و هم مرز دريای چين جنوبی در دست بررسی و مذاکره است.