بار زیر زمینی در لندن

20 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاهوتس یک بار زیر زمینی در یکی از محله های مدیست لندن مشتریانش را به سالهای۱۹۴۰ میلادی و دوران پس از جنگ جهانی دوم می برد.