چالش های روبروی نخست وزير جديد بريتانيا

22 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزير جديد بريتانيا در آستانۀ چالش های پيش رو در سايۀ جدايی کشورش از اتحاديۀ اروپا از شهروندان بريتانيا خواسته با يکپارچگی او را همراهی کنند.