قاتل قانونگذار بریتانیایی در دادگاه خود را "مرگ برخائنین به بریتانیا" معرفی کرد

29 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توماس مایر مردی که به قتل جو کاکس از نمایندگان حزب کارگر در مجلس عوام بریتانیا متهم شده، روز شنبه در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شد. هنگامی که قاضی نام آقای مایر را پرسید، او پاسخ داد "اسم من مرگ بر خائنان است، و آزادی برای بریتانیا."