استفاده از کامپیوتر برای اثبات یک نظریه: کل ساختار صورت نقش مهمی در زیبایی دارد

06 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

می گویند چشمان بیننده است که زیبا می بیند، اما حالا جراحان پلاستیک با استفاده از یک تکنیک کامپیوتری، همانگونه که یونانیان باستان معتقد بودند، می گویند ساختار صورت نقش مهمی را در زیبایی چهره بازی می کند.