وزیر خارجه بریتانیا در کوبا؛ اولین سفر بعد از سال ۱۹۵۹

10 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا در هاوانا درباره مسائل تجاری و گردشگری با مقامهای آن کشور گفتگو کرد. سفر روز ۵ شنبه آقای هموند نخستین دیدار یک وزیر خارجه بریتانیا از کوبا از سال ۱۹۵۹ بدین طرف است.