گزارشی از حراج یادگاری هنرمندان در لندن

25 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حراج سالانه ای در لندن، یک سری اشیاء و یادگاریهایی که به هنرمندان بنام دنیای موسیقی تعلق داشتند، به فروش می رسند.