دقیق ترین ارزیابی از تغییرات آب و هوایی با اندازه گیری یخ های قطب جنوب

05 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران آمريکايی، بريتانيايی و استراليايی به تازگی با اندازه گیری ضخامت توده یخ در اقیانوس منجمد جنوبی موفق شدند ارزیابی دقیقی از وضعیت تغییرات جوی به دست بیاورند. این اندازه گیری با استفاده از یک ربات مجهز به دستگاه صوتی زيردريايی انجام شده است.