موزه ملی ریاضیات شهر نیویورک

23 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ریاضیات اساس یادگیری سایر زمینه های علمی است. ارتباطات علم کامپیوتر هنر اینترنت کشف های فضایی همه با بهره گیری از ریاضیات میسر شده است. آخرین بررسی بین المللی نشان داده دانش آموزان آمریکایی برغم امکانات فراوان در زمینه فراگیر ی و درک ریاضیات در رده بیست و هفتم در جهان قرار دارند.