نمایندگان کشورهای عضو بریکس در روسیه گرد‌هم آمدند

17 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان ارشد کشورهای عضو بریکس برای شرکت در هفتمین نشست این گروه که اعضای آن را روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی تشکیل می‌دهند، به روسیه سفر کرده‌اند. جزئیات مربوط به ایجاد بانک توسعه و صندوقی با ذخیره ۱۰۰ میلیارد دلار در مقابل نظام مالی غرب، از محورهای اصلی این نشست عنوان شده است.