برگزاری جشن های طلاق در ایران

16 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش و گفتگویی درباره برگزاری جشن های طلاق در ایران. آيا تابحال کارت دعوتی به دستتان رسيده که در آن، شما را دعوت کرده باشند به جشن طلاق و جدایی؟! این رسم در برخی از کشورهای غربی وجود دارد. اما حالا در ایران، جایی که دادگاه های خانواده هر روز پر و خالی می شوند از آدمایی که برای جدایی به سر و کله همدیگر می زنند، مردها به خاطر مهریه و نفقه راهی زندان می شوند و مراحل انجام یک طلاق ممکن است سالها بطول انجامد، کسانی هم هستند که میگويند: چرا زندگی را به خودمان و دیگران زهر کنیم؟ اینها طلاق را هم مثل ازدواج جشن می گیرند.