برغم تعطيلی حکومت فدرال، صدای آمريکا به کار ادامه می دهد

09 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت فدرال آمریکا بخشی از خدمات دولتی را به حال تعطیل درآورد. از 17 سال پیش این نخستین بار است که دو مجلس کنگره نتوانستند درمورد لایحه بودجه به توافق برسند. حدود ۸۰۰ هزار کارمند دولت فدرال با تعطیلی آن، موقتا بیکار شده اند. پارک ها، موزه ها، و حتی بخش هایی از وزارت دفاع آمریکا به حالت تعطیل در آمده اند. به رغم تعطیلی بخش هایی از دولت فدرال آمریکا و با وجود آن که صدای‌آمریکا بخشی از دولت فدرال است و شماری از کارکنان آن مشمول بیکاری موقت شده اند، خبررسانی این رسانه ادامه می یابد.