نشست اضطراری کشورهای موسس اتحادیه اروپا درباره خروج بریتانیا

05 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخستین جلسه اضطراری وزرای خارجه کشورهای پایه گذار و موسس اتحادیه اروپا امروز در برلین، پایتخت آلمان برای بررسی آینده پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه برگزار شد. آغاز هرچه سریعتر مذاکرات میان کشورهای اروپائی، مهم ترین اولویتی است که وزیران در جلسه اضطراری امروز مورد تاکید قرار داده اند.