روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز شد

09 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز، چهارشنبه روز تاریخی برای اتحادیه اروپایی است. بریتانیا با ارسال نامه رسمی فرآینده دو ساله خروج کامل از این بلوک سیاسی اقتصادی را رسما آغاز کرد. گزارش فرهاد پولادی