صندوق بین المللی پول: کشورها به اثرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا واکنش نشان دهند

08 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صندوق بین المللی پول کشورهای جهان را به "واکنش سریع" در برابر اثرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تشویق کرد. مقام های ارشد این صندوق که پس از جنگ جهانی دوم و به منظور "بازسازی نظام مالی بین الملل" تشکیل شده، همچنین در مورد احتمال بروز رکود اقتصادی در بریتانیا هشدار داده اند.