اوباما: تصمیم مردم بریتانیا نمادی از جهان رو به تغییر است

05 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبران جهان تصمیم تاریخی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا را نماد دمکراسی خوانده اند و بر اهمیت تعامل و همکاری برای امنیت جهانی تاکید کرده اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز تصمیم مردم بریتانیا را واقعیت جهان در حال تغییری خواند،که بر روابط بین دو کشور تاثیر نخواهد گذاشت.