رفراندوم سرنوشت ساز بریتانیا؛ ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا

02 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مردم بریتانیا برای همه پرسی پنجشنبه آماده می شوند؛ رفراندومی تاریخی که سرنوشت باقی ماندن یا خروج آن کشور از اتحادیه اروپا را تعیین می کند.