آخرین حضور دیوید کامرون در جلسه رهبران اتحادیه اروپا

09 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دومین روز از اجلاس غیر رسمی رهبران بیست و هفت کشور اروپایی برای بررسی آینده اتحادیه اروپا پس از جدایی بریتانیا در بروکسل برگزار شد. روز گذشته در این جلسه دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا هم حضور داشت.