دور دیگری از گفتگوهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در بروکسل آغاز شد

26 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دور نخست رایزنی های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل آغاز شد. نمایندگان ارشد دو طرف می گویند زمان آن رسیده هرچه زودتر وارد جزئیات گفتگوها شد.