در پژوهش جدید دانشگاه هاروارد بار دیگر اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر تایید شد

07 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس پژوهش جدید دانشگاه هاروارد باردیگر اهمیت تغذیه با شیر مادر تایید شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اینگونه تغذیه نه تنها برای کودک بلکه برای سلامتی مادر نیز مهم است.