کشف پروتئینی که موجب متاستاز سرطان پستان به استخوان می شود

08 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در یک همکاری مشترک، پژوهشگران انگلیسی و دانمارکی، موفق به کشف پروتئینی شدند که موجب انتشار و تهاجم سلول های سرطانی پستان به استخوان می شود. آنها می گویند، شناخت این پروتئین گام بزرگی در درمان بیماران مبتلا به این بیماری است. گزارش شیده رضایی