آیا آمریکا در سیاست عدم مذاکره با تروریستها تغییری داده است؟

09 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واشنگتن دهه ها سیاست عدم مذاکره با تروریستها برای آزادی گروگانها را اعمال کرده است.سیاستی که به اعتقاد کارشناسان امور امنیتی، بر این باور استوار است که مذاکره با تروریستها با هر مرام و هدفی، صرفا بسط دهنده و مشوق اینگونه رفتارها است. گزارش فرهاد پولادی.