برزيل و ميزبانی جام جهانی ۲۰۱۴

02 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ميزبانی جام جهانی ، رويای مردم بسياری از كشورهاست . تصور عموم بر اين است كه از زمان انتخاب يك كشور به عنوان ميزبان شور و هيجان تا زمان برگزاری مسابقات همچنان ادامه دارد. اما در اين دوره از مسابقات شور و هيجان ميزبانی جام جهانی در ميان همه شهروندان برزيل يكسان به چشم نمی خورد.