آیا برزیل برای میزبانی المپیک آماده است؟

06 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برزیل میزبان المپیک تابستانی در نیمه مرداد ماه است. اما این کشور آمریکای جنوبی با انبوهی از مشکلات مانند، آشفتگی سیاسی، شیوع ویروس زیکا، و ناتمام ماندن پروژه های المپیک، ظاهرا برای میزبانی مسابقات آماده نیست.