پدیده زاغه نشینی؛ خاری در گلوی ریو

19 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برگزارى بازيهاى المپيک در ريو و رقابتها در رسته هاى گوناگون كمابيش تا يک هفته ديگر به پايان ميرسد. اما تلاش براى تنازع بقا در ميان زاغه نشينان اين شهر زيبا همچنان ادامه خواهد داشت. گزارش رضا الله يارى