آتش سوزی موزه ملی برزیل

13 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آتش سوزی موزه ملی برزیل در ریودوژانیرو که اواخر یکشنبه روی داد، نه تنها یک فاجعه ملی برای ساکنان برزیل بحساب می آید، بلکه تراژدی فرهنگی است برای همه ساکنان کره زمین. بسیاری براین باورند که بیشتر مجموعه هایی تاریخی، علمی، و فرهنگی نگهداری شده در این موزه از بین رفته باشد.