گزارش گیتا آرین از نخستین سفر نخست وزیر اسرائیل برای شرکت در مراسم سوگند رئیس جمهوری برزیل

07 دی 1397