سنای برزیل به تعلیق دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری برزیل رای داد

23 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اکثریت اعضای مجلس سنای برزیل روز پنجشنبه به تعلیق و محاکمه دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور رای دادند و به این ترتیب حکومت ۱۳ ساله حزب چپگرای کارگران در این کشور خاتمه یافته است.