رئیس جمهوری برزیل یک قدم به استیضاح "به اتهام فساد" نزدیک تر شد

24 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک کمیته کنگره برزیل، روز گذشته به استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری این کشور، به اتهام فساد رای داد. دیلما روسف متهم است برای تضمین پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری برزیل، واقعیت های اقتصاد راکد آن کشور را از مردم پنهان نگاه داشته است.