میشل تمر رئیس جمهوری موقت برزیل شد؛ روسف می گوید برکناری اش کودتاست

24 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با تعلیق دیلما روسف، رئیس جمهوری موقت برزیل به جای او روز جمعه کار خود را آغاز کرد. میشل تِمِر (Michel Temer) معاون اول خانم روسف، ۷۵ ساله بطور موقت تا روشن شدن وضعیت استیضاح روسف، رئیس جمهوری موقت خواهد بود.