خشونت های جنسی و جسمی علیه زنان پلیس برزیل را به واکنش واداشت

08 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های قضايی برزيل در واکنش به آمار تکان دهنده جرايم جنسی در اين کشور بويژه مورد اخير تجاوز گروهی به يک دختر ۱۶ ساله می گويند، خشونت عليه زنان،خشونت های داخلی و جنسی عليه آنها به جايی رسيده که دولت بر آن شده با ايجاد يک واحد جديد در اداره پليس فدرال از ادامۀ اين اپيدمی جلوگيری کند. ه