دیلما روسف پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل شد

05 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانم روسف که سال گذشته شاهد تظاهرات هزاران نفر در اعتراض به گسترش فساد و ضعف دولت در ارائه خدمات بود، با کمتر از پنجاه و دو درصد آراء به پیروزی رسید.