ورود مواد سمی معدن برزیل به اقیانوس اطلس

04 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان حفاظت محیط زیست برزیل می‌گوید گسترش پساب‌ سمی معدن آهن سامارکو در جنوب شرق آن کشور، موجب آلودگی رودهای منطقه و نفوذ مواد سمی به اقیانوس اطلس شده است. گزارش شیده رضایی