دیوان عالی برزیل حکم زندان داسیلوا را تایید کرد

16 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوان عالی برزیل روز پنجشنبه درخواست لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهوری سابق این کشور را نپذیرفت و حکم به زندانی شدن وی داد. آقای داسیلوا که از حکم محکومیت خود به دلیل فساد تقاضای فرجام کرده می خواست تا رسیدگی مجدد به پرونده اش در خانه بماند و به زندان نرود.